Xổ số Hồ Chí Minh vip-Xổ Số Bình Định Ngày 21 Tháng 1 Cộng đồng của phiên họp thứ ba của Uỷ ban tỉnh lẻ hà của đảng Cộng sản Trung Quốc
Vị Trí:Xổ số Hồ Chí Minh vip > Xổ số Hồ Chí Minh vip > Xổ Số Bình Định Ngày 21 Tháng 1 Cộng đồng của phiên họp thứ ba của Uỷ ban tỉnh lẻ hà của đảng Cộng sản Trung Quốc
Xổ Số Bình Định Ngày 21 Tháng 1 Cộng đồng của phiên họp thứ ba của Uỷ ban tỉnh lẻ hà của đảng Cộng sản Trung Quốc
Cập Nhật:2022-05-30 08:11    Lượt Xem:191

Xổ Số Bình Định Ngày 21 Tháng 1 Cộng đồng của phiên họp thứ ba của Uỷ ban tỉnh lẻ hà của đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày Cộng Sản 2337 của tòa án 11th thuộc tỉnh tỉnh lẻ của đảng Cộng sản Trung Quốc (Được chấp thuận trong cuộc họp nghị sự 11th thuộc Ủy ban tỉnh lẻ của đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng Năm 25, 2022) (1) Dừng lại Buổi họp nghị sự 11th thuộc tỉnh viện Tứ Xuyên của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Đức BWangdu vào tháng Năm 25, 2022. Hình ảnh của ouyangjie, một phóng viên từ Tây Thiên The 11th presence of the 11th Sichuan Province of the Communist Party of China was được tổ chức ở Chennai vào May 25, 2022. Description Trong phiên họp mặt là 80, thành viên của ủy ban Đảng tỉnh lẻ và bốn thành viên thay thế của ủy ban tỉnh lẻ của Đảng. Các thành viên Hội đồng quản trị kỷ luật và các đồng chí chịu trách nhiệm của các đảng liên quan tham dự cuộc họp như là các đại biểu không biểu quyết. Description Buổi họp chính thức được điều hành bởi Ủy ban đứng đầu của Đảng tỉnh. Wangxiaohui, Bộ trưởng ủy ban tỉnh lẻ, đã phát biểu. Description *9)}Buổi họp chính phủ quyết định Quốc hội tỉnh lẻ 12th Tứ Xuyên của đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức trong Bỉ Ấp từ May-27 đến 30Xổ Số Bình Định Ngày 21 Tháng 1, 2022. Description Buổi họp mặt đã thảo luận và đồng ý báo cáo của Uỷ ban Thông thường 11th thuộc tỉnh của Hạ viện Hạ viện và báo cáo làm việc của Hội đồng Quản trị kỷ luật 11th Ủy ban thuộc tỉnh của Đảng Đồng Trinh tới Quốc hội Hạ viện 12th, và quyết định nộp hai báo cáo này cho Quốc hội đảng tỉnh lẻ để xem xét. Hội nghị đã bỏ phiếu để quyết định ứng cử viên Quốc hội Quốc gia ở Tỉnh Tứ Xuyên, ứng cử viên Hội đồng Hạ viện 12th, thành viên thay thế và thành viên Hội đồng tỉnh tỉnh tỉnh Cố vấn kỷ luật, và cân nhắc về các vấn đề liên quan đến việc đệ trình Quốc hội 12th Đảng tỉnh lẻ. Description The Curacatel xác nhận hoàn toàn công việc của Uỷ ban Thông tin vùng 11th. Trong vòng năm kể từ cuộc họp Đảng non 11th, đã có những thành tựu lớn được thực hiện trong lãnh đạo Tứ Xuyên và Tứ Xuyên phát triển, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự xây dựng toàn diện của Tứ Xuyên xã hội chủ nghĩa hiện nay. NAME OF TRANSLATORS Cắt qua gai và gai, và nghiên cứu và phán xét chính xác Thời gian và tiềm năng Trung Quốc đã dũng cảm thực hiện sứ mệnh và nắm bắt đầy đủ Vững bền và tiến bộ Bằng cách tiên phong và phát triển mới, nguồn tài s ản kinh tế tổng hợp của tỉnh đã đạt tới hai tỷ yuan. Sức mạnh toàn diện của nó đã được cải thiện đáng kể, tăng lực phát triển phát triển liên tục, an ninh cuộc sống của người dân luôn được cải thiện liên tục, quảng cáo, tư tưởng và văn hóa đã cho thấy một nền hòa bình mới, tiến mới trong việc xây dựng dân chủ nghĩa dân chủ nghĩa và luật pháp, sự cai trị nghiêm ngặt của đảng được tiến sâu sắc, và tất cả các công ty ở Tứ Xuyên đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Tất cả thành viên và các thành viên khác của Hội đồng tỉnh lẻ và Hội đồng quản trị kỷ luật đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển và tiến bộ của Tứ Xuyên. Description (9) Cả phiên họp đã chỉ ra rằng chúng ta nên nắm bắt đà, tiếp tục đấu tranh, nỗ lực hơn và tạo ra một tình huống mới cho phát triển của Tứ Xuyên. Ngày nay, sự phát triển của Tứ Xuyên đã đứng trước một khởi đầu lịch sử mới, với triển vọng rộng lớn và một tương lai tươi sáng. Năm nay Kế hoạch năm thứ mười bốn Điều quan trọng là phải làm một việc tốt trong công việc năm nay. Cả tỉnh nên cẩn thận thực hiện các chính s ách lớn của Uỷ ban Trung tâm Điều khiển và các quyết định và sắp đặt của ủy ban Đảng tỉnh lẻ, tuân theo nguyên tắc \ Thư viện này nhấn mạnh rằng Quốc hội đảng cộng đồng 12th là một cuộc họp quan trọng được tổ chức vào thời điểm quan trọng của cuộc hành trình mới xây dựng một Tứ Xuyên xã hội chủ nghĩa hiện đại theo một cách toàn diện và chào đón Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó cũng là một sự kiện quan trọng trong cuộc sống chính trị của tỉnh. Với một ý thức cao về trách nhiệm chính trị và nhiệm vụ lịch sử, chúng ta nên cẩn thận làm việc tốt trong việc chuẩn bị cho Quốc hội Đảng và đảm bảo rằng sẽ là một Quốc hội có tiêu hiệu cao, giữ vững cốt lõi, mang lại quá khứ và tiến lên phía trước. Chúng ta nên cải thiện quan điểm chính trị và hiểu hết mức hiện tại Hai đã xác định Và nâng cao hơn% 2Icvi; Bốn ý thức Công ty Bốn tự tin Name Hai bảo trì% 2thứ có; Chúng ta nên chuẩn bị một bản thiết kế khoa học, tập trung vào việc thúc đẩy lãnh đạo của Tứ Xuyên trong thời đại mới tới một cấp độ mới và xây dựng một Tứ Xuyên xã hội xã hội hiện đại theo một cách to àn diện, thảo luận và xem xét cẩn thận các tài liệu của hội nghị, và phối hợp trí tuệ và nỗ lực vẽ một bản thiết kế cho tương lai của Tứ Xuyên. Phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ và chắc chắn áp dụng X. không bao giờ; Và còn những quy tắc khác cho nhiệm kỳ mới, và hoàn thành thành thành thành thành tốt đẹp mọi nhiệm vụ bầu cử. Cần phải tập hợp một lực lượng phối hợp mạnh mẽ, làm một công việc tốt trong công việc công khai, tạo ra một bầu khí quyển tốt, và hướng dẫn hàng loạt các thành viên Đảng, cán bộ và quần chúng trong tỉnh để chào đón buổi triệu tập thành công của Quốc hội đảng cộng vị chung với đầy nhiệt huyết chính trị và tinh thần tốt. Description Description

Tin Liên Quan