Xổ số Hồ Chí Minh vip-Xskh 22/12/2021 Tin nóng hổi: iphhone14 sẽ tiếp tục sử dụng ánh sáng giao diện và thay thế usb-c năm tới.
Vị Trí:Xổ số Hồ Chí Minh vip > Soi cầu Xổ số Minh Ngọc > Xskh 22/12/2021 Tin nóng hổi: iphhone14 sẽ tiếp tục sử dụng ánh sáng giao diện và thay thế usb-c năm tới.
Xskh 22/12/2021 Tin nóng hổi: iphhone14 sẽ tiếp tục sử dụng ánh sáng giao diện và thay thế usb-c năm tới.
Cập Nhật:2022-07-12 09:47    Lượt Xem:51

Xskh 22/12/2021 Tin nóng hổi: iphhone14 sẽ tiếp tục sử dụng ánh sáng giao diện và thay thế usb-c năm tới.

Ấn Độ (0) các nhà báo ngoại quốc đã tung tin rằng Apple s ẽ tiếp tục sử dụng các giao diện sấm sét trong loạt Iphone 14 của năm, và nó được dự kiến sẽ chuyển giao diện C ở 2023. Một khi tin tức được phát hành, nó đã kích động một cuộc thảo luận nảy nở giữa người máy. Nó nói ra rằng tất cả những dấu hiệu được nó cho biết rằng bức tượng của bộ phận giao thoại làm với bối bộ thống là không bị thay đổi và sẽ tiếp tục tống. USB giao diện kiểu C sẽ xuất hiện trong suốt các mùa iphone15 trong 2023. And in Mark gurman also said that the core of the two cơ bản models of iphhone14 series (iphhone14 và iphhone14 Max) still using A11Xskh 22/12/2021, and the two modes of iphhone14 Pro Series will be alive with A16 chip. At the time, these two mobile remains the highly of this year và will be Surprise in many way. Nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm.