Xổ số Hồ Chí Minh vip-Sxst 9/3/2022 Tim ấm áp! Cảnh sát trả tiền mặt cho ông già mất tích nhưng ông chủ đã từ chối lời từ chối.
Vị Trí:Xổ số Hồ Chí Minh vip > Xổ số Hồ Chí Minh vip > Sxst 9/3/2022 Tim ấm áp! Cảnh sát trả tiền mặt cho ông già mất tích nhưng ông chủ đã từ chối lời từ chối.
Sxst 9/3/2022 Tim ấm áp! Cảnh sát trả tiền mặt cho ông già mất tích nhưng ông chủ đã từ chối lời từ chối.
Cập Nhật:2022-06-28 08:26    Lượt Xem:76

Sxst 9/3/2022 Tim ấm áp! Cảnh sát trả tiền mặt cho ông già mất tích nhưng ông chủ đã từ chối lời từ chối.

gần đây, một người mất tích đã vào một cửa hàng mì ở Panzhebiện, Tứ Xuyên. Khi diễn đạt của người đàn ông không được suôn s ẻSxst 9/3/2022, ông chủ đã nhờ cảnh sát giúp, và cảnh sát quyết định đưa anh ta về đồn cảnh sát để tìm hiểu thêm. Trước khi cảnh s át đi, họ đã quét đoạn mã để trả tiền mặt cho anh ta sau khi nghe tin này, ông chủ đã trả tiền cho cảnh sát. Cuối cùng, cảnh s át liên lạc địa điểm của người đàn ông và gửi anh ta đến trạm cứu hộ liên quan. Dừng lại! Dừng lại!