Xổ số Hồ Chí Minh vip-00888 Là Mạng Gì error_code:54001 error_msg:Invalid Sign
Vị Trí:Xổ số Hồ Chí Minh vip > Soi cầu Xổ số Minh Ngọc > 00888 Là Mạng Gì error_code:54001 error_msg:Invalid Sign
00888 Là Mạng Gì error_code:54001 error_msg:Invalid Sign
Cập Nhật:2022-06-21 09:32    Lượt Xem:140

00888 Là Mạng Gì error_code:54001 error_msg:Invalid Sign

Vào tháng Tư 2, và Technology (830809) vừa phát tán báo cáo hàng năm 2020. Suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty đã thu được một thu nhập hoạt động của 922605886.8 yuan, a year-on-year wear hạ 39.71=; Nội dung tiền lãi mà cổ đông của công ty được liệt kê là-182557871.69 yuan00888 Là Mạng Gì, một sự giảm ngang khoảng thời gian trong năm trước. Description Description The net cash flow from operating activities during the Current was-1165123.90 yuan. At the end of 202000888 Là Mạng Gì, the net activiti against the listed company were 927 259984.80 yuan. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, công ty nhận ra thu nhập hoạt động của 9260586.80 yuan, một năm-qua-năm giảm 39.71=; Chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh quốc gia, tỉ lệ hoạt động của công ty vẫn chưa đủ, đồng thời, s ự thay đổi kỹ thuật của đường dây sản xuất mới của công ty vẫn chưa được hoàn tất vào giai đoạn đầu, và lượng hàng đã giảm. Hơn nữa, giá bán của phốt-te sắt liti đã giảm. Giá trị hoạt động giảm theo 35 Description Tài chính trong khoảng thời gian này là-25753.34 yuan so với-27 88346.05 yuan trong cùng một thời kỳ năm ngoái. Đầu tư vào khoảng thời gian đó là 2470000.00 yuan, lên từ 200000000.00 yuan trong cùng một thời kỳ năm ngoái, một tăng cao 23.50=-year-on-year. Description Theo dữ liệu của {0)}digbei Description Không, không. Description