Xổ số Hồ Chí Minh vip-Thứ Năm Cục Tài chính của tỉnh đến thăm và điều tra về tập đoàn tôm sông
Vị Trí:Xổ số Hồ Chí Minh vip > Soi cầu Xổ số Minh Ngọc > Thứ Năm Cục Tài chính của tỉnh đến thăm và điều tra về tập đoàn tôm sông
Thứ Năm Cục Tài chính của tỉnh đến thăm và điều tra về tập đoàn tôm sông
Cập Nhật:2022-06-16 09:46    Lượt Xem:148

Thứ Năm Cục Tài chính của tỉnh đến thăm và điều tra về tập đoàn tôm sông

Vào tháng Sáu, dongxukui, phó giám đốc của Cục Tài chính tỉnh lẻ, đã dẫn một đội tới Hub ei crayfish industring Group. Lt., Hubba giấu mạng công viên công nghệ màu xanh Công nghiệp Công viên Co., Lt, HuHân science and Technology Co.Thứ Năm, Lt and Hubbai shenzun agricultural science and Technology Co., Lt to carry a special điều tra về việc xây dựng dây chuyền công nghiệp tôm và các hoạt động thực hành ở tầng thông thường để quan s át mọi người, giải quyết mọi lo âu và lòng nhân dân ấm áp. Đội nghiên cứu (0) đã lắng nghe ý kiến và gợi ý của các lãnh đạo chính phủ địa phương và các doanh nhân, hiểu chi tiết về sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp, cũng như những khó khăn và vấn đề sản xuất, sản xuất và bán hàng dưới nền tảng của sự sụp đổ kinh tế và xung đột hiện tại, và thảo luận cùng nhau về các biện pháp đối phó. As the leading unit of the crayfish, the provinceal Department of Finance lượng cẩn thận loại ra và establish account for the actually difficulties and problems phản ánh by the Enterprises, described the solutions and time hạn, and effectively opened up the difficult and blockages in the development of the crayfish. Các công ty nên củng cố niềm tin, nắm lấy thời gian chính sách và cơ hội chợ, đóng vai trò lãnh đạo, tập trung vào kinh doanh và phát triển chính, cố hết sức để giải quyết những vấn đề có thể được giải quyết bởi bộ phận tài chính tỉnh, tích cực phối hợp và hỗ trợ các vấn đề bao gồm các hạt, các thành phố và các bộ phận khác trực tiếp thuộc chính phủ tỉnh lẻ, thực hiện đầy đủ các hoạt động lợi ích kinh doanh, phục vụ kinh doanh, giúp đỡ kinh doanh giải quyết các vấn đề và giải quyết và giải quyết khó khăn, Hãy đóng góp cho một cuộc phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp tôm. The Hub Di, tương tác of Hub Daily) (1 Từng Từng Từng Từng Từng đấy Từng đấy Từng chương trình của Hub Daily đã chú ý đến các sự kiện thiên văn và thế giới. Nó không chỉ thúc đẩy chính sách giải thích, thông tin nóng hổi và tiện ích cho người sử dụng, mà còn thêm một loạt các tính năng như là đọc báo nội dung, báo, báo vật liệu, học hành và giao tiếp trực tuyến. Description